Život farnosti

Hospodárska rada farnosti:

Ing. Marián Slivoš

František Géci

Ing. Stanislav Michalica

Ľuboslav Koreň

Štefan Janík 


Pastoračná rada farnosti:

Mgr. Ľubica Ďuricová

Ing. Marián Gagorik

Oľga Janíková

Mgr. Jana Koreňová

Veronika Kubalošová

Marcel Misál

Mária Nahalková

Ing. Renáta Smolárová

Martin Šebest

Ján Vrabel


Rodinná cyklotúra (27. augusta 2023)


Noc v Pastoračnom centre (25. augusta 2023)


Denný tábor (15. augusta 2023)

Prežili sme požehnaný deň s bohatým programom. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali.  


Cyklovýlet (4. augusta 2023)

Podvečerné bicyklovanie našich detí s rodičmi a p. farárom. 


26. ročník folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou (30. júla 2023)


Program pre mladých  (14. júla 2023)

Našu farnosť navštívili mladí z diecézneho centra - Važec. Ďakujeme im za ich svedectvá a živú vieru.


Pešia púť do Levoče (1. júla 2023)


Odpustová slávnosť (24. júna 2023)


Púť do Krakowa (20. mája 2023)


 Výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime (13. mája 2023)


Veľkonočná vigília (8. apríla 2023)


Prerábka spovednice (20. - 21. marca 2023)


Detský karneval (18. februára 2023)


Vianočná burza (18. decembra 2022)


Tvorivé dielne (17. decembra 2022) 


Tvorivé dielne (10. decembra 2022)


Rorátna sv. omša pri svetle sviec, agapé pre deti (7. decembra 2022)


Navštívil nás Mikuláš (6. decembra 2022)


Adorácia za duše v očistci (5. októbra 2022)


Svätá omša v dome smútku slávená za zosnulých v roku 2022 (2. októbra 2022)

Od 1. 1 - 1. 11. 2022 v našej farnosti zomrelo 27 ľudí. 2. 11 v Dome smútku o 18.00 hod. bola za nich slúžená sv. omša.


Pobožnosť na cintoríne pri príležitosti sviatku Všetkých svätých (1. novembra 2022 )


Godzone tour 2022 (27. októbra 2022)

Aj zástupcovia našej farnosti sa zúčastnili na Godzone tour 2022 v Prešove 


Svätá omša k úcte starším (23. októbra 2022)

V nedeľu o 10 hod. bola sv. omša k úcte starším a po sv. omši bolo pripravené agape pre našich starých rodičov a seniorov. 


Kreatívne dielne v Pastoračnom centre (8. októbra 2022)


Púť na Mariánsku horu (2. októbra 2022)

Veriaci našej farnosti na prvú októbrovú nedeľu slávili sv. omšu na Marianánskej hore. Aj takýmto spôsobom, sme chceli začať prežívať ružencový mesiac. 


Poďakovanie Pánu Bohu za úrodu (25. septembra 2022) 


Pripomienka 24. výročia úmrtia nášho rodáka Mons. Štefana Garaja (24. septembra 2022) 


Sv. omša pri príležitosti osláv sv. Huberta (11. septembra 2022


Stretnutie miništrantov s otcami (14. augusta.2022)


Mladí v Tatrách (10. augusta 2022, Ostrva)


Folklórne slávnosti (30. - 31. júla 2022)


130. výročie založenia DHZO Liptovská Teplička (18. júl 2022)


Mladí v Tatrách (16. júla 2022, Zelené pleso)