Program farnosti

Počas týždňa sa (10 min pred sv. omšou), budem modliť litánie k Božskému srdcu.

V utorok od 17. 00 – 17. 50 bude vyložená sviatosť oltárna.

Vo štvrtok pozývame deti na mariánske večeradlo a po sv. omši budeme čítať XV. kapitolu z Mt. Evanjelia. Po prečítaní, bude katechéza. 

V piatok bude detská sv. omša. Pozývame na sv. omšu deti a mládež.


22. júna 2024 - V sobotu po sv.omsi budú modlitby k sv. Sarbelovi a pomazanie olejom. 


22. júna 2024 - V sobotu  budeme spovedať pred odpustovou slávnosťou od 10. 00 – 11. 45 hod.  Prosím Vás využite tento čas na sv. spoveď. Spovedať budú všetci kňazi z nášho dekanátu.

 


23. júna 2024 – Bude v našej farnosti odpustová slávnosť o 10.00 hod v kostole sv. Jána Krstiteľa. Hlavným celebrantom bude Michal Skokan novokňaz z Lučivnej. ·Pri odpustovej slávnosti pri sv. omšiach bude odpustová ofera. Za vaše milodary vám vyslovujem Pán Boh zaplať. 

V pondelok 24. júna bude sv. omša ráno o 7:00 a večer o 18.00. Hlavným celebrantom bude Ján Kocúrko, kňaz z KVP Košice. Na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa 24.6 - patróna našej farnosti, môžeme získať úplné odpustky.


Srdečne Vás pozývame na spoločné posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 30. 6. 2024 o 13.30 hod. Deň farnosti ponúka príležitosť na spoločné stretnutie a rozhovory, môžeme prežiť tento deň ako spoločenstvo, farská rodina. Preto Vás aj touto cestou pozývame na spoločné prežitie dňa v priestoroch farského úradu – farskej záhrady. Vaša prítomnosť prispeje k utužovaniu vzťahov vo farnosti a spoločne sa zjednotíme ako rodina. Pozývame mládež, rodiny s deťmi, seniorov a dôchovov, každého člena farnosti.

Tešíme sa každého z Vás a spoločne prežitý čas!  


14.  – 17. júla 2024 -  Organizujeme pre deti pobytový tábor, ktorý bude v Hrabšiciach – slovenský raj (Ubytovaní budeme na farskom úrade v Hrabušiach). Tábor je určený pre deti, ktoré chodia na II stupeň ZŠ (od 5 ročníka). Tí, ktorí máte záujem ísť na tento tábor, vypíšte prihlášku a doneste ju na farský úrad. Bližšie info budú v ďalších oznamoch. Prihlášku je možné odovzdať do 7. júla.


Od 18. – 19. júla 2024 - Organizujeme pre deti denný tábor v Pastoračnom centre. Tento tábor je určený pre deti, ktoré chodia na I stupeň ZŠ (od 1. po 4. ročník). Tí, ktorí máte záujem ísť na tento tábor, vypíšte prihlášku a doneste ju na farský úrad. Bližšie info budú v ďalších oznamoch. Prihlášku je možné odovzdať do 7. júla.


Záverečná Tretia etapa cesty pastoračného projektu sa začala na Veľkú noc 2024 a bude trvať až do konca mesiaca jún 2024.

V centre pozornosti je Eucharistia.