Program farnosti

Počas mesiaca jún – sa v piatok po sv. omši budem modliť litánie k Božskému srdcu. Iné dni v týždni po modlitbe posvätného ruženca.


8. júna 2023 - Vo štvrtok máme prikázaný sviatok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sv. omše vo farnosti budú: 07. 00 a 18. 00 hod. Pri večernej sv. omši (pri priaznivom počasí), bude procesia so sviatosťou Oltárnou, tak ako je zvyk cez obec k jednotlivým oltárikom. Prosím prvoprijímajúce deti a ich rodičov, aby si v stredu prípadne aj štvrtok nazbierali kvietky alebo lupene do košíkov a doniesli to pred večernou sv. omšou do pastoračného centra.  V pastoračnom centre si prvoprijímjpúce deti oblečú rovnošatu. Vo štvrtok sa udeľujú veriacemu, ktorý: sa nábožne zúčastní na sv. omši a Eucharistickej procesii odpustky.


9. júna 2023 - V piatok bude detská sv. omša. Po sv. omši pozývam deti do pastoračného centra na krátku rozprávku o zjavení Panny Márie vo Fatime 


24. júna 2023 - Odpustová svätá omša bude v kostole sv. Jána Krstiteľa o 10:30 hod.