Program farnosti

Aktivita - príprava sa na narodenie Pána Ježiša. Tie deti ktoré nemajú túto aktivitu môžu prísť do sakristie po sv. omši a vyzdvihnúť si túto aktivitu. Aktivita pozostáva z toho, že počas adventu si po každej sv. omši budú môcť nalepiť hviezdu, ktorá bude postupne osvetľovať celý obrázok.


Od pondelka budem zapisovať úmysly sv. omše na mesiac: január, február a marec.


4. decembra 2023 - V pondelok po sv. omši v pastoračnom centre, bude stretnutie deti a mládeže, ktorí chcú koledovať s dobrou novinou.    


Počas adventného obdobia, budeme mať rorátne sv. omše – sv. omša pri svetle sviec. Tento týždeň bude sv. omša v utorok ( v stredu je spomienka na sv. Mikuláša), a v sobotu o 06. 15. hod. Prichádzajte už z domou so zapáleným lampášom a aj z chrámu po sv. omši odchádzajte so zapáleným svetlom. Chcem pozvať deti našej farnosti a rodičov na rorátnu sv. omšu. Deti na sv. omšu už môžu prísť aj so školskou taškou. Po sv. omši pozývame deti na raňajky do pastoračného centra. Po raňajkách deti pôjdu do školy.


6. decembra 2023 - V stredu po svätej omši (o 18:45 hod.) pozývame deti do Pastoračného centra, kde nás navštívi svätý Mikuláš.


7. decembra 2023 - Vo štvrtok po sv. omši bude stretnutie miništrantov v pastoračnom centre. Pozývame aj tých chlapcov, ktorí by chceli prísť miništrovať. 


8. decembra 2023 - V piatok bude detská sv. omša. Po sv. omši bude v pastoračnom centre stretnutie mládeže.


V sobotu o 14. 00 hod. pozývame deti, mládež a rodičov na adventné tvorivé dielne v pastoračnom centre farnosti. Na 3 adventnú nedeľu po sv. omšiach bude v PC burza. Ak by niekto chcel prispieť do burzy svojimi výrobkami, môže ich doniesť do PC počas adventu, alebo po ktorejkoľvek sv. omši do sakristie. Ďakujem za vašu pomoc.


Drahí bratia a sestry, v našej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy. Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. vo vybraných mestách našej diecézy. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo nás. Symbolom tejto cesty bude svieca. Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo. V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž. Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých, dospelých aj rodiny, ktoré od 1. adventnej nedele budú postupne pribúdať na našom webe – www.kapitula.sk a vo farnostiach. Obnovme spoločne našu vieru.

Váš biskup František12. januára 2023 - Farský úrad v spolupráci s Pastoračnou radou farnosti organizuje Farský rodinný ples (rodičia spolu s deťmi). Ples bude v penzióne Dolinka. Tí, čo mate záujem ísť ako rodina na ples, môžete sa zapísať v kvetinárstve Snežienka, kde je potrebne zaplať aj poplatok: cena na jednu dospelú osobu je 35 eur dieťa do 15r je 15 eur. a dieťa do 3 r. zdarma.