Program farnosti

31. marca 2023 Po sv. omši deti ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie budú mať nácvik spevu v pastoračnom centre farnosti. Stretnutie rodičov prvoprijimajúcich deti, bude na budúcu nedeľu 2. apríla 2023 po druhej sv. omši o 11.00 hod. v pastoračnom centre farnosti.


Srdečne Vás pozývame na Extrémnu Krížovú Cestu 2023. Tohto roku sa bude konať na Slovensku už po šiesty krát a po prvý raz aj v ďalších, celkovo už v 11-tich mestách na Slovensku. Extrémna Krížová Cesta vznikla v Poľsku v roku 2009 a je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich duchovných aktivít na svete. Pred rokom sa konala v 25 štátoch, 420 mestách, mala 822 trás a už viac ako 100 000 účastníkov. Najbližšia trasa v našom okolí je EKC LEVOČA 31. 3. 2023 začiatok o 17:00. O ostatných trasách EKC ako aj všetky potrebné informácie sa dozviete na webovej stránke www.ekc.sk


2. apríla 2023 - Stretnutie záujemcov o púť do Sv. zeme po 1 sv. omši o 09.00 hod. v pastoračnom centre farnosti. Cestovná kancelária nám dala ponuku Sv. Zem spojenú s Jordánskom a návštevou Petry, od 3. 10 – 11. 10. 2023 (9 dni). Viac informácii na stretnutí.


2. apríla 2023 - Pri sv. omšiach o 8:00 a o 10:00 bude za priaznivého počasia úvod sv. omší a poženie ratolestí pri sakristii kostola. Prosíme veriacich o zídenie sa pri sakristii a po požehnaní ratolestí sa pôjde spoločne do chrámu.  


3. apríla 2023 - Sv. zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v našej farnosti bude:

11: 15 - 12: 15 hod.

14: 00 - 17: 00 hod.

Chcel by som vás poprosiť, aby tí čo ste doma na dôchodku a starší, ale aj žiakov zo ZŠ ktorí končia na obed, aby ste využili sv. zmierenia dopoludnia. Budú tu kňazi z celého dekanátu. Popoludní budeme spovedať už len 6 kňazi.


4. apríla 2023 - Bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej ako príprava na prežitie Veľkonočného trojdnia. Sviatosť bude vyložená  od 8:30 do 17:45. O 15:00 bude korunka Božieho milosrdenstva a od 15:30 do skončenia sa bude vysluhovať Sviatosť zmierenia. 


6. apríla 2023 - Zelený štvrtok sv. omša o 18:00 s obradom umývania nôh. Kostol bude otvorený do 22:00 pre možnosť symbolického bdenia s Kristom v Getsemanskej záhrade.


16. apríla 2023 - Nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15:00 pobožnosť ku cti Božieho milosrdenstva. V túto nedeľu je  možnosť získať úplne odpustky za obvyklých podmienok (sviatosť zmierenia, eucharistia a modlitba na úmysel Svätého otca), pre veriacich, ktorí sa s dušou odvrátenou od akéhokoľvek aj bežného hriechu, zúčastnia v ktoromkoľvek kostole na pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva alebo aspoň pred verejne vystavenou alebo vo svätostánku uloženou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou pomodlia "Otče náš", "Verím v Boha" a pripoja nábožnú invokáciu k milosrdnému pánu Ježišovi "Ježišu dôverujem ti!"


Dávame vám do pozornosti pôstny projekt s názvom Podeľme sa! Cieľom tohto 17. ročníka "Podeľme sa!" je pomôcť blížnym v krízových životných situáciách a tak prispieť k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to len dávať almužnu, ale podeliť sa s tým, čo si odopriem. Tým sa chce podčiarknuť zmysel pôstu. Tohtoročný finančný výťažok zbierky bude použitý na dva projekty na Slovensku: vybudovanie 3 bytových jednotiek v bratislavskej Petržalke pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi a oprava a zateplenie strechy na budove sociálneho nájomného bývania v Mestskej časti Košice – Pereš. - Viac informácií nájdete na plagáte a na webe.


Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácií nájdete na stránke Slovenskej katolíckej charity


Pobožnosti krížovej cesty, budú počas pôstneho obdobia každý piatok o 17:25 a nedeľu o 15:00. Pri modlitbe krížovej cesty za obvyklých podmienok môžeme získať úplne odpustky. Veriaci, ktorý v akýkoľvek piatok v Pôstnom období sa po prijatí svätého prijímania nábožne pomodlí pred obrazom ukrižovaného Ježiša modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V piatky počas pôstneho obdobia sa po svätom prijímaní budeme spoločne modliť túto modlitbu.