Program farnosti

4. decembra 2022 -  Po sv. omši o 10. 00 hod. bude v pastoračnom centre stretnutie lektorov. Zároveň chceme pozvať aj tých, ktorí majú záujem o čítanie Božieho slova pri sv. omši.


Počas adventného obdobia budú v našej farnosti rorátne sv. omše - sv. omša pri svetle sviec. Preto vás prosím, aby ste si zabezpečili lampáše na sv. omše.


Počas adventného obdobia sa budú      v Pastoračnom centre farnosti konať tvorivé dielne. Viac informácii na plagáte


18. decembra 2022 - Sa uskutoční Vianočná burza v Pastoračnom centre farnosti. Tí ktorí chcete prispieť do burzy svojimi výrobkami, doneste ich po sv. omšiach od 12. do 17. decembra do Pastoračného centra.  


20. decembra 2022 - Spovedanie pred Vianočnými sviatkami v našej farnosti od 14 - 17 hod.


Za spoločenstvo fotografov Človek a Viera, Jaromír Mikulec (0910 965 393).