Program farnosti

3. februára 2023 - Máme spomienku na sv. Blažeja - po sv. omšiach o 07. 00 a o 18. 00 hod. bude individuálne Svätoblažejské požehnanie - hrdla.


Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať, nech prostredníctvom vlastného farára oznámia vedeniu kňazského seminára svoj úmysel do konca februára 2023

Prvé stretnutie s kandidátmi do kňazského seminár sa uskutoční v marci. Prihláška na štúdium katolíckej teológie sa posiela na Teologický inštitút v Spišskom Podhradí do 30. apríla 2023. Podmienky prijatia na štúdium katolíckej teológie sú zverejnené na internetovej stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí.

Okrem povinných príloh, ktoré sa vyžadujú v zmysle príslušného zákona, je potrebné aj odporúčanie vlastného farára, krstný list so záznamom o birmovke a sobášny list rodičov. Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí je možné študovať aj študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. 

Podrobnejšie informácie aj o iných študijných programoch je možné nájsť na internetovej stránke Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí.


Za spoločenstvo fotografov Človek a Viera, Jaromír Mikulec (0910 965 393).