Program farnosti

Bože Otče, zhliadni dobrotivo na svojho služobníka Františka, ktorého si vyvolil za biskupa pre našu diecézu a zaodej ho múdrosťou a láskou apoštolov, aby viedol tvoj ľud po ceste spásy.


Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR


Od pondelka (večernej sv. omši), si môžete vyzdvihnúť členské podiely SSV na rok 2024, ktoré obsahujú: Pútnik svätovojtešský 2024, podielovú knihu Apoštolka misií. Román o živote Paulíny Jaricotovej, DVD s filmom Putník viery a poznania, vreckový kalendárik 2024 s kupónom na zľavu. Členský poplatok je 10 eur na rok 2024. Tieto knihy si budete môcť vyzdvihnúť počas týždňa po večerných sv. omšiach.


18. septembra 2023 - V pondelok o 17. 00 hod. bude stretnutie s dievčatami z dievčenského zboru. Preto prosím dievčatá o účasť v pastoračnom centre. Chcem pozvať aj dievčatá, ktorá by chceli spievať v dievčenskom zbore, že môžu prísť v pondelok na stretnutie.


V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je: Poďakovanie za úrodu. Formulár sv. omší na poďakovanie, budeme mať v piatok pri sv. omši.   


21. septembra 2023 - Vo štvrtok bude sv. omša o 17. 00 hod. (Omšu bude celebrovať p. farár z Vikartoviec). 


22. septembra 2023 - V piatok pozývam deti na detskú sv. omšu. Po sv. omši budú modlitby k sv. Šarbelovi – po modlitbe bude pomazanie olejom sv. Šarbela 


25. septembra 2023 - Na budúcu nedeľu si pripomíname 25 výročie úmrtia Mons. Štefana Garaja a celý týždeň bude venovaný Mons. Štefanovi Garajovi (viedol diecézu 1973 – 1989). Sv. omša o 10. 00 hod. bude obetovaná za Mons. Štefana Garaja. Hlavným celebrantom tejto sv. omše bude Mons. Prof. František Dlugoš – bývalý dekan z Levoče (1985 – 1989 tajomník na biskupskom úrade). Po sv. omši, pôjdeme v sprievode na cintorín k hrobu Mons. Štefana Garaja, kde sa pomodlíme jeden desiatok ruženca.


29. septembra 2023 - Našu farnosť navštívi Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, ktorý popoludní o 16. 00 hod. požehná novú kaplnku sv. Huberta – na Záplotach, zastaví sa na cintoríne pri hrobe Mons. Štefana Garaja a o 17. 00 bude slúžiť sv. omšu. Chcem vás pozvať na požehnanie kaplnky aj na sv. omšu. Sprievod od kostola ku kaplnke pôjde o 15. 20 hod.