Program farnosti

17. apríla 2024 - Našu farnosť dnes navštívil Milan Lach pomocný gréckokatolícky biskup v Bratislave. Ďakujeme za jeho prítomnosť. 


18. apríla 2024 - Vo štvrtok od 17:20 bude Mariánske večeradlo s deťmi. Vo štvrtok po sv. omši budeme čítať VIII. kapitolu z Mt. Evanjelia. Po prečítaní, bude katechéza.


19. apríla 2024 - V piatok bude detská sv. omša. Sv. omša už bude o 18. 00 hod. Pozývam deti a mládež na detskú sv. omšu. o 17. 30 poprosím rodičov deti o modlitbu posv. ruženca pred sv. omšou. V piatok po detskej sv. omši budú mať deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie nácvik spevu v PC. Účasť deti je povinná.


Spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský a predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS Mons. Peter Rusnák pozývajú všetkých vedúcich hnutí, združení a spoločenstiev Spišskej diecézy na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Poprade v sobotu 20. apríla 2024 so začiatkom o 9. 30 hod. 


21. apríla 2024 - Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať. Na Nedeľu Dobrého Pastiera, sa bude konať v kňazskom seminári Deň otvorených dverí. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.


21.apríla 2024 - V nedeľu po prvej sv. omši o 09. 00 sa budú požehnávať motorové vozidla. Auta si môžete odparkovať na parkovisku pred farou v smere k pošte prípadne aj pri zelenej škole. 


4. mája 2024 - Bude púť rádia Lúmen do Krakova. Aj naša farnosť organizuje púť v tento deň do Krakova s rádiom Lúmen. Tí, ktorí mate záujem, môžete sa prihlásiť v sakristii alebo u p. Kubovej. Cena je 15 eur. Pri prihlásení je potrebne uhradiť aj cenu zájazdu. 


"Biskupstvo Spišské Podhradie pozýva skúsených, no najmä prvodarcov krvi ako aj širokú verejnosť z celej diecézy na podujatie pod názvom CARLOVA KVAPKA KRVI pri príležitosti 33. výročia narodenia bl. Carla ACUTISA – prvého mileniála, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného.


Podujatie sa bude konať v Poprade 9. mája 2024 so začiatkom o 8.00 hod. O 9.00 hod. bude svätá omša v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský.


Dôležité upozornenie!

Z dôvodu denných kapacitných obmedzení spracovateľského centra krvi v Košiciach je počet odberov limitovaný, preto v prípade záujmu o darovanie je nevyhnutné vyplniť formulár, ktorý nájdete spolu s podrobnými informáciami o podujatí na web stránke Spišskej diecézy


Záverečná Tretia etapa cesty pastoračného projektu sa začala na Veľkú noc 2024 a bude trvať až do konca mesiaca jún 2024.

V centre pozornosti je Eucharistia.