Program farnosti

Počas týždňa budú v našej farnosti svaté omše v utorok, štvrtok a v piatok o 17:00. V nedeľu budú sv. omše v štandardnom čase o 8:00 a o 10:00 hod.


Milí farníci, pozývame vás k modlitbe za pokoj v našom národe. Túto modlitbu sa môžeme pomodliť každý deň. Pane, urob nás nástrojom svojho pokoja...


Naša farnosť organizuje púť do Medžugoria v termín: 12 – 18. 8. 2024 predbežná cena je 270 € na osobu (dieťa do 15 rokov 200 €.) - (v cene je zahrnutá doprava, ubytovanie, polpenzia – raňajky a obedovečera). 2x je zastávka pri mori. Prihlásiť sa môžete v kostole po sv. omšiach, alebo v kancelárii farského úradu do 26. 5. 2024. Do Medžugoria stačí OP.


1. júna 2024 - Prvá sobota v mesiaci - pozývame dôchodcov a seniorov na púť na Mariánsku horu do Levoče. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo u Marty Kubovej. Autobus pôjde na parkovisko na mariánsku horu. Odchod autobusu bude 8. 00 s pred pošty – cena je 5 eur.


9. júna 2024 - Organizujem púť do Levoče na Mariánsku horu s prvopijímajúcimi deťmi a ich rodičmi. Sv. omša na Mariánskej hore bude v nedeľu 9. 6 o 14. 30. Bližšie inf. budú v ďalších oznamoch. 


Záverečná Tretia etapa cesty pastoračného projektu sa začala na Veľkú noc 2024 a bude trvať až do konca mesiaca jún 2024.

V centre pozornosti je Eucharistia.