Program farnosti

26. februára 2024 - Od pondelka po sv. omši zapisujem úmysly na sv. omše na apríl a máj 


28. februára 2024 - V stredu po ranej sv. omši pozývame dôchodcov do PC na posedenie.


29. februára 2024 - Vo štvrtok po sv. omši budeme čítať II. kapitolu z Matúšovho Evanjelia a po prečítaní bude katechéza. Prosím doneste si na sv. omšu aj Sväte písmo. 


3. marca 2024 - Na budúcu nedeľu po druhej sv. omši o 11. 00 hod. bude stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. 


TU sú fotografie, ako vyzerala kotolňa, chodba a práčovňa pred prerábkou a ako to vyzerá teraz. Ďakujem všetkým, za pomoc pri stavebných, inštalačných a iných prácach.


Akadémia Karola Wojtylu ponúka možnosť zápisu manželov do 9. ročníka kurzu Diplom v rodinnej pastorácii. Jeho cieľom je v atmosfére priateľstva a prijatia budovať solídne základy rodinnej kultúry vo vnútri samotných rodín, ako aj farností a tým aj celej Cirkvi. Študijný plán je rozdelený do jedného týždňového stretnutia v júli a troch víkendových stretnutí počas troch školských rokov. 

Obsah programu je inšpirovaný učením sv. Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté aj do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psycho-pedagogického a pastoračného modulu. Počas stretnutí sa o deti stará tím animátorov. Viac informácií o programe a aktuálnu prihlášku nájdete na www.adkw.sk. Ak by niekto mal záujem môže sa zaregistrovať.


Krížové cesty v našej farnosti sa budeme modliť v piatok po detskej sv. omši o 18. 15 hod. a v nedeľu o 15. 00 hod. Chcem vás povzbudiť a pozvať ak sa dá spoločne s celou rodinou k spoločnej modlitbe krížovej cesty – či už doma, alebo tu v chráme. 

Pri modlitbe krížovej cesty za obvyklých podmienok môžeme získať úplne odpustky. Po svätom prijímaní v piatok sa pomodlíme modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu. Pri tejto modlitbe môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.


Druhá etapa cesty pastoračného projektu začala na 3. nedeľu v Cezročnom období – Nedeľu Božieho slova a bude pokračovať až do Veľkej noci 2024.

Pohľad je upriamený na Božie slovo.Podmienky prijatia na štúdium katolíckej teológie sú zverejnené na internetovej stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí. Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí je možné študovať aj študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Podrobnejšie informácie aj o iných študijných programoch je možné nájsť na internetovej stránke Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí.