Sviatosť zmierenia

Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať. 

Sviatosť zmierenia sa v našej farnosti vysluhuje: 

Bežný týždeň

Pondelok:    17:15 -18:00

Utorok:        17:15 -18:00

Streda:          6:15 - 7:00

Štvrtok:       17:15 -18:00

Piatok:        17:15 -18:00

Sobota:        6:30 - 7:00

Nedeľa:     

Prvopiatkový týždeň

Pondelok:    16:30 -18:00

Utorok:        16:30 -18:00

Streda:          6:00 - 7:00

Štvrtok:       16:15 -18:00 - vyhradené pre deti a mládež

Piatok:         16:00 -18:00

Sobota:        6:15 - 7:00

Nedeľa:    

Ako sa uskutočňuje sviatosť zmierenia:

Človek hriechy vyzná pred kňazom pri individuálnej (ušnej) spovedi, úprimne ich oľutuje a vykoná zadosťučinenie (modlitba, milodar, služba blížnemu, skutok milosrdenstva, odriekanie, trpezlivé prijímanie kríža). Zadosťučinenie je potrebné učiniť, lebo svojim hriechom môže človek ublížiť, preto je potrebné škodu napraviť, napríklad vrátiť ukradnutú vec, ospravedlniť sa za urážky a podobne. Človek má napraviť spáchané zlo, ak je to možné. Zadosťučinenie je dôležité, pretože následkom hriechu je trest a vina. Pri svätej spovedi sa odpúšťa celá vina, večný trest a časť časného hriechu. Ťažký trest nás vzdiali od Boha a naruší naše spoločenstvo s ním.

Kto vysluhuje sviatosť zmierenia:

Kňaz udelí veriacemu pri svätej spovedi rozhrešenie, ktoré ho oslobodí od hriechu. Ježiš udelil apoštolom moc odpúšťať hriechy: Biblia Jn 23 "Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú mu zadržané.". Preto aj kňazi majú na základe posvätnej vysviacky moc odpúšťať hriechy.

Účinky sviatosti zmierenia:

  1. Odpustenie hriechov
  2. Odpustenie večného trestu
  3. Uvedenie do stavu Božej milosti - milosť posväcujúca
  4. Zmierenie s Bohom a Cirkvou
  5. Pokoj v duši, a spokojnosť vo svedomí