Farské oznamy

Farské oznamy 6. nedeľa v období cez rok

Farské oznamy 1. pôstna nedeľa 

Farské oznamy 2. pôstna nedeľa